ISO certifikace

Systémy managementu

 

Systémy managementu

Pod pojmem ISO se může skrývat zavedení systému řízení společnosti dle některé systémové normy (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ad.) nejčastěji se můžete s tímto termínem setkat v souvislosti s pojmem managementu kvality. Základní normou, podle jejíchž požadavků je systém zaváděn a následně certifikován je norma ISO 9001.
Na tuto normu navazuje řada dalších oborových norem, které mají podobné základy jako ISO 9001, jsou však přizpůsobeny požadavkům v konkrétní oblasti podnikání (např. ISO 13485 – Zdravotnické prostředky, ISO 17025 - Posuzování shody - všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří).
Systémy managementu (dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 a dalších) jsou zaměřeny na efektivní fungování a prevenci. I z ekonomického hlediska je samozřejmě výhodnější, řešit případné problémy dříve než nastanou.

K čemu je Vám ISO užitečné?

• zlepšení systému řízení organizace
• zvýšení důvěryhodnosti Vaší firmy vůči partnerům a institucím
• umožňuje účast ve veřejných soutěžích (zákon o veřejných zakázkách)
• zlepšení kvality produkce a spokojenosti zákazníků
• zlepšení vztahů uvnitř organizace a zkvalitnění práce v oblasti řízení lidských zdrojů
• výhody v konkurenčním prostředí trhu
• následné zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a posílení tvorby zisku
• získání certifikace bezpečnosti práce OHSAS 18001
• zavedení systému kritických bodů HACCP

              KOMPLETNÍ SERVIS

                      Vše zařídíme za Vás

Zajistíme veškeré činnosti spojené se získáním certifikátu:

- systému managementu kvality (ISO 9001:2015),
- systému environmentálního managementu (ISO 14001:2015),
- systému managementu bezpečnosti (OHSAS 18001:2007),
- systému managementu IT služeb (ISO/IEC 20000-1:2011),
- systému managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2013),
- systému managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl (ISO/TS 16949:2009)
- certifikace procesů svařování a ochrany zdraví při práci a jejich kombinace v rámci integrované certifikace,
- bezpečnostní audity pro různé koncerny na stupeň tajné,
- udržitelnost biopaliv (ISCC),
- shody procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody) PEFC s požadavky technického dokumentu PEFC Česká republika (TD CFCS 2002:2013),
- a další dle Vaší poptávky a požadavků
Každá z těchto směrnic specifikuje požadavky na příslušný systém tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku, stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky, eliminovat rizika. Základní myšlenkou Integrovaného systému je provádět posuzování vždy dvou nebo více norem současně. Výhodou je minimalizace nákladů na posuzování a úspora času pracovníků organizace.

Postup certifikace

• Úvodní jednání 
• Vytváření systému ISO
• Příprava dokumentace 
• Zavádění systému ISO 
• Interní audit 
• Certifikační audit - provádí obvykle jeden tým auditorů dle postupů certifikace zvolených systémů s cílem minimalizovat náklady na posuzování a šetřit čas pracovníků organizace. Posuzování je prováděno souběžně. 
• Certifikát ISO 

© Copyright ISOFIN CZ s.r.o.